Zarząd Oddziału 0473 Łochów II

  • Wojciech Zaklika – Prezes Oddziału Łochów II
  • Zbigniew Przybysz – Wiceprezes ds. Lotowych
  • Janusz Mościcki – Wiceprezes ds. Gospodarczych
  • Sławomir Falkowski – Wiceprezes ds. Finansowych
  • Dariusz Kurek – Sekretarz Oddziału
  • Tadeusz Koluch – Członek Zarządu Oddziału
  • Tadeusz Marcinkiewicz – Członek Zarządu Oddziału