Zarząd Oddziału 0473 Łochów II

  • Zaklika Wojciech – Prezes Oddziału Łochów II   tel. 513 075 331
  • Wysocki Edward – Wiceprezes ds. Lotowych     tel. 501 730 419
  • Sobieski Robert – Wiceprezes ds. Gospodarczych  tel. 799 056 115
  • Falkowski Sławomir – Wiceprezes ds. Finansowych  tel. 604 163 049
  • Dębkowski Grzegorz – Sekretarz Oddziału  tel. 798 020 044
  • Koluch Tadeusz  – Członek Zarządu Oddział 
  • Marcinkiewicz Tadeusz – Członek Zarządu Oddziału
  • Maliszewski Jerzy - Członek Zarządu Oddziału